Şantaj nedir, Şantaj suçu nedir, Şantaj cezası nedir?

Şantaj suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 107. Maddesinde hürriyete karşı işlenen suçlar adı altında düzenlenmiştir. Tehdit suçunun özel bir şeklini, şantaj suçu oluşturur. Bir takım değerlere yönelen tehditler, şantaj suçu içinde değerlendirilir.

Hangi Hallerde Şantaj Suçu İşlenmiş Sayılır?

Şantaj suçu, Türk Ceza Kanunu m.107/1’e göre, hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapıp yapmayacağından yola çıkarak, bir kişiyi kanuna aykırı olarak yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya ya da yapmamaya veya haksız çıkar sağlamaya zorlamaktır. TCK’nın 107’maddesinin 2. Fıkrasına göre, kendisine veya bir başkasına fayda sağlamak amacı ile bir kişinin saygınlığına ve şerefine zarar verecek biçimde hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehditinde bulunulması durumunda, kişi suçu işlemiş olacağından, fail hakkında cezaya hüküm olunacaktır.

Şantaj Suçunun Cezası Nedir?

Şantaj suçunun nasıl cezalandırılacağı, Türk Ceza Kanunu m.107’de ‘Hürriyete karşı Suçlar’ başlığı altında belirtilmiştir. TCK’da bu ceza, 2 fıkra halinde düzenlenmiştir. Suç konusunu işlemiş kimseler hakkında, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına ve bunun yanı sıra 5 bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

Türk Ceza Kanunu’nda Şantaj Suçunun Unsurları Nelerdir?

Türk Ceza Kanununun 107. Maddesinde, suçun iki farklı görünüş şekli ele alınmıştır. Şantaj suçunun birinci görünüş biçimi açısından suç oluşmasına neden olan maddi unsurlar, bir kişiyi kanun hükümlerine aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya ya da yapmamaya veya haksız çıkar ve menfaat sağlamaya zorlamaktır.

Bu suç unsurunun oluşabilmesi için fail, hakkı olan veya hakkı olmayan ya da yükümlü olduğu bir şeyi yapacağına veya yapmayacağına dair beyanda bulunarak, mağdur olan kişinin iradesini etki altına sokmaktadır.

Türk Ceza Kanunun 107/2 maddesinde yer alan suçun ikinci görünüş şekli olan suç da ise açıklanacağı ifade edilen konunun geçmişe yönelik olması gerekmektedir. Çünkü insanların şu an yaşamamış olduğu olaylar, kişilerin şeref ve saygınlığını etkilemeyecektir. Açıklanacağı ifade edilen hususun da, gizli ve bilinmesi ya da duyulması istenmeyen husular olması gerekmektedir. Şayet bilinen hususlar söz konusu ise, bu durumda şantaj suçu oluşmayacaktır.

Skype, Whatsapp, Youtube, Facebook, Instagram gibi Sosyal Medya ve Webcam gibi İletişim Araçları Yollarıyla Şantaj

Birçok suçun işlenmesinde, sosyal medya araçları veya iletişim araçları kullanılmaktadır. Özellikle Whatsapp gibi mesajlaşma alanları üzerinden yapılan sohbetlerin, başka alanlarda ilan edileceğine ilişkin mağdurdan çıkar sağlamak, çokça karşılaşılan bir durumdur. Aynı şekilde Whatsapp üzerinden tehdit günümüzde çokça karşılaşılan bir durum haline gelmiştir.

Şantajın ispat edilmesi açısından, var olan delillerin toplanması ve bunların saklanması oldukça önemlidir. Şantaj mağduru olduğunu ispatlamak ve dava açabilmek için, bilgilerine ve görüntülerine ihtiyaç duyulacaktır. Özellikle konuşmaların ekran görüntüleri kaydedilmeli veya muhafaza edilmelidir.

Suç unsurunun, sosyal medya araçları üzerinden işlenmesi, cinsel içerikli vs olması durumunda, mağdur olan kişiler mutlaka bir bilişim avukatından yardım almalıdırlar. Bu konuda akılda kalması gereken bir hususta, suçun mağduru hukuki bir önlem almadığı sürece şantaj devam edecek ve son bulmayacaktır.


Bu ceza hakkında detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

5237 S.lı Türk Ceza Kanunu MADDE 107

(1) Hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) (Ek: 29/6/2005 – 5377/14 md.) Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.

Ceza Hukuku hakkında detaylı bilgi almak ve bize ulaşmak için bizi arayabilir ya da iletişim formumuzu doldurabilirsiniz.

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>