Büromuz, Şirketler  Hukuku alanında, yerli ve yabancı şirketlerin kuruluş, infisah,  birleşme/devralma ve tür değiştirme işlemlerinde deneyim kazanmıştır.

Terzioğlu & Terzioğlu Avukatlık Bürosu tarafından  Şirketler Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları:

  • Şirket genel kurul  toplantılarının yapılması
  • Sermaye  artırımları/indirimleri
  • Sermaye piyasası  mevzuatı kapsamında danışmanlık
  • Haksız rekabetin  önlenmesi, tüketici mevzuatı kapsamında danışmanlık
  • Hisse senetleri ve  tahvillerle ilgili işlemler
  • Hukuki durum  tespit raporlaması
  • Konkordato ve İflas süreçlerinin başlatılması
  • Şirket alacaklarının tahsili ile cari kontrolün sağlanması
  • Şirketlerin İş Hukukundan doğan yükümlülüklerinin takibi