Unutulma Hakkı Nedir ?

Unutulma hakkı kişilerin geçmişte yasaya ve hukuka uygun olarak yayılmış, internette kendi adlarıyla arama yapıldığında derlenen sonuçlar arasında kendileriyle ilgili bilgi, fotoğraf, belge gibi verilere yer verilmemesini isteme hakkıdır. Herkes unutulma hakkına sahiptir. Kişisel Verileri Koruma Kanunu ve buna bağlı olarak kurulan kurulun aldığı kararlar kişilere ait verilerin arama motorlarının indekslerinden çıkarılması, yayından kaldırılması gibi […]

Tüketicinin Cayma Hakkı

Günümüzde reklam ve tanıtım gibi çalışmalar oldukça ileri düzeyde olduğundan, tüketicilerin bazı reklamlara aldanarak internet üzerinden ürün sipariş ettiği ancak ürün geldiğinde beklediği ürünle karşılaşmadığı ve/veya sipariş ettiği üründen istediği faydayı alamadığında büyük hayal kırıklığına uğradığı görülmektedir. Bu hususta tüketicilerin en önemli haklarından biri şüphesiz cayma, yani iade hakkıdır. Nitekim Yönetmelik’in 9. Maddesine göre tüketicilerin […]

Kargo Teslimatı Sırasında Tüketicinin Hakları Nelerdir?

Kargo teslimatı, internetten alışverişlerde sıklıkla sorunların meydana geldiği anlardan biridir. Henüz bu aşamalar için bir yönetmelik tasarlanmamış olsa da bu aşamada da tüketicilerin bazı hakları bulunmaktadır. Öncelikle 6502 sayılı Kanunun 48/3 maddesi uyarınca mesafeli satış sözleşmelerinde internet üzerinden verilen siparişin tüketiciye teslim süresi, satıcının taahhüt ettiği süre ile sınırlı tutulmuştur. Ayrıca satıcıların bu taahhüt edilen […]

Hırsızlık Suçu

Türk Ceza Kanunun 141. Maddesinde Hırsızlık suçunun basit şekli düzenlenmiş iken 142.Maddesinde Hırsızlık suçunun nitelikli şekli düzenlenmiştir. HırsızlıkMadde 141- (1) Zilyedinin rızası olmadan başkasına ait taşınır bir malı, kendisine veya başkasına bir yarar sağlamak maksadıyla bulunduğu yerden alan kimseye bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilir. Nitelikli hırsızlıkMadde 142- (1) Hırsızlık suçunun;a) Kime ait […]

Devremülk ve Devretatil Sözleşmeleri

Devremülk ve devre tatil hakkı birbirlerinden farklı kavramlardır. Devremülk hakkı; konut olarak kullanmaya elverişli bir yapıdan ya da eklentisinden, ortak maliklerinden her birinin yılın belirli dönemlerinde yararlanma hakkıdır ve bu hak; tapuda düzenlenecek bir senetle kurulur. Ayrıca taraflar, resmi senetten farklı olarak haklarını nasıl kullanacaklarına, taşınmazın korunmasına ve yönetimine ilişkin esasları içeren bir sözleşme düzenleyip, […]

Bankalarda Unutulan Paralar Geri Alınabilir Mi?

Sahipleri veya mirasçıları tarafından bankalarda unutulan paraların geri alınması için çeşitli yollar mümkündür. Bu yazımızda hangi yol ve yöntemlerle geri alınabileceğini ele alacağız. Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında yönetmelik kapsamında; Bankalar nezdindeki her türlü mevduat, emanet ve alacaklar, son talep ve işlem tarihinden itibaren 10 yıl geçtiği halde hak sahiplerince aranılmamış ise zamanaşımına uğrar. Ancak […]

Ayıplı Ürün veya Hizmet Alımında Tüketicinin Hakları

Ayıplı mal ve hizmet, en genel tanımıyla taahhüt edilen şartların yerin getirilmemesi ya da eksik veya yetersiz olması anlamına gelmektedir. İnternet üzerinden satılan ürünler ve verilen bilgiler, tüketiciye gönderilen ürünle örtüşmüyorsa satılan ürün ayıplı ürün veya hizmet olarak değerlendirilir. Hukuka göre açık ayıp ve gizli ayıp olmak üzere iki farklı ayıplı ürün türü bulunmaktadır: Açık […]