Büromuz, tüketici hukuku alanında özellikle otomotiv sektöründe uzmanlaşmış, diğer tüm sektörlerde de tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu,  vs ilgili yönetmelikler alanına giren konuların, Tüketici Hakem Heyeti ve Tüketici Mahkemelerinde görülen ihtilaflı hususların çözümünde hizmet vermektedir.

Terzioğlu & Terzioğlu Avukatlık Bürosu tarafından Tüketici Hukuku alanında verilen hizmetlerden bazıları şunlardır:

 • Alım Satım Sözleşmeleri
 • Tüketici hukuku alanında tüm mevzuatın güncelliğinin takibi
 • Tüketici Hakem Heyeti nezdinde yapılacak işlemler
 • Tüketicinin şikayetlerine karşı hukuki çözüm yolları üretmek
 • Satıcı ile alıcı arasında yapılacak sulh görüşmeleri, protokole bağlanması
 • Ayıplı mal ya da ayıplı hizmetten kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümü
 • Tüketici ve Ticaret Mahkemelerinde görülen uyuşmazlıkların çözümü
 • Devremülk ve Devretatil sözleşmelerinin iptali
 • Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden doğan ayıplara ilişkin uyuşmazlıkların çözümü
 • Eser sözleşmesinden kaynaklanan ayıplara ilişkin uyuşmazlıkların çözümü
 • Taşınmaz satım sözleşmesinden kaynaklanan ayıplara ilişkin uyuşmazlıkların çözümü
 • Ayıplı otomobil ve benzeri kara taşıtlarının ayıplarına ilişkin uyuşmazlıkların çözümü
 • Tüketici Hakem Heyetleri kararlarının icrası