6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un yürürlüğe girmesiyle birlikte, afet riski taşıyan alanların belirlenip yaşanabilir hale getirilmesi amacıyla, ömrünü tamamlamış ve yıkılma riski taşıyan binalar yıkılarak, yeniden yapılmaya başlanmıştır. Kentsel dönüşüm adı verilen bu uygulamayla birlikte birçok bina yenilenerek veya yıkılıp yeniden yapılarak afetlere karşı dayanıklı hale getirmiştir.

Kanunla getirilen ve yıkılarak yeniden yapılan binalarla ilgili sağlanan en büyük muafiyetlerden biri de tapu, noter ve belediye harç ve vergilerinden muafiyettir. Ancak uygulamada, kanundaki bu muafiyete rağmen belediye ve tapu müdürlükleri ile vergi daireleri tarafından, birçok kişiden harç ve vergiler tahsil edilmiştir. Bunun üzerine harç ve vergi iadesi için Vergi Dairelerine ve Gelir İdaresi Başkanlığına çok sayıda başvuru yapılmış ve akabinde Vergi Mahkemelerinde çok sayıda dava açılmıştır. 6306 Sayılı Kanun uyarınca yıkılarak yeniden yapılan binalarla ilgili vergi, harç ve ücret muafiyeti gibi haklar tanındığından, daha önce tahsil edilmiş olan harç ve vergi gibi ödemelerin iadesi için başvuru ve dava yoluna gidilebilir.

Kentsel dönüşüm kapsamında iadesi talep edilebilecek vergi, harç ve ücretleri, Vergi Usul Kanunu’nun 126. maddesinin yollamasıyla uygulanan, madde 114 uyarınca 5 yıllık zamanaşımı süresine tabidir. Kanunun 126. maddesindeki düzenlemede bu husus, “114 üncü maddede yazılı zamanaşımı süresi dolduktan sonra meydana çıkarılan vergi hataları düzeltilemez.” şeklinde düzenlenmiştir. Kanunun 114. maddesinde ise, “Vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen vergiler zamanaşımına uğrar.” şeklindeki düzenleme ile zamanaşımı süresinin 5 yıl olduğu hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla kentsel dönüşüm kapsamında harç, vergi ve ücret iadesi başvurusunun ödeme tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde yapılması gerekmektedir.

Daha detaylı bilgi için hukuk@terzioglu.com.tr adresine mail atabilir, sayfamızdaki iletişim formunu kullanabilirsiniz.

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>