İşveren tarafından haklı nedenle fesih hakkının kullanabilmesi için, işverenin öngörülen sürelere riayet etmesi gerekmektedir.

İşçinin Ceza Alması Durumunda İşveren Tarafından

İşçi işlediği bir suçtan ceza alır ve bu ceza neticesinde işçinin tutukluluğuna karar verilirse tutuklulukta geçen süreler 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 17.maddesinde yer alan ihbar sürelerini aşacak olursa bu durumda işveren açısından haklı nedenle derhal fesih hakkı doğacaktır. Kanunda bu haller zorlayıcı sebepler arasında sayılmıştır. Bu durumda işçinin kıdem tazminatının İşveren tarafından işçi hesabına ödenmesi gerekir.

İşveren, İş veya İşyerine Zarar Verilmesi


İşçinin işverenin makina, teçhizat ve işlerini kastı nedeniyle 30 günlük ücretinin tutarıyla ödenemeyecek derecede zarara uğratırsa işveren derhal fesih hakkını kullanabilecektir. İşveren bu hakkından yararlanabilmek için bir takım hukuki prosedürleri yerine getirmelidir. Aksi takdirde haklı fesih yapılsa dahi, yargılama sırasında geçerli olarak kabul edilmeyecektir.

Devamsızlık Halinde İşveren Tarafından


İşçi, işverenden izin almadan veya geçerli bir mazereti olmaksızın art arda 2 iş günü veya 1 ay içinde 2 kez herhangi bir tatil gününden sonraki iş günü veya 1 ayda 3 iş günü işine devam etmez ise bu durumda İşveren işçinin iş akdini haklı nedenle derhal feshedebilir. İşveren bu haklarını kullanmak için öngörülen sürelere riayet ederek bir takım hukuki prosedürleri yerine getirmelidir.

Daha detaylı bilgi için randevu alarak Bursa’da bulunan Hukuk Büromuza ziyaret edebilir veya iletişim numaramızdan bizlere ulaşarak online danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>