Sahipleri veya mirasçıları tarafından bankalarda unutulan paraların geri alınması için çeşitli yollar mümkündür. Bu yazımızda hangi yol ve yöntemlerle geri alınabileceğini ele alacağız.

Bankaların Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkında yönetmelik kapsamında; Bankalar nezdindeki her türlü mevduat, emanet ve alacaklar, son talep ve işlem tarihinden itibaren 10 yıl geçtiği halde hak sahiplerince aranılmamış ise zamanaşımına uğrar. Ancak bu durumun meydana gelebilmesi için Bankanın 3 ay önceden durumu ilgililerine ihbar etme yükümlülüğü vardır.

T.C. YARGITAY 11.HUKUK DAİRESİ E: 2013/14262 K: 2014/2397 sayılı kararında; “… Bankalar Kuruluş ve Faaliyetleri Hakkındaki Yönetmeliğin 35. maddesinde, hak sahiplerinin uyarılmasının iadeli taahhütlü bir mektupla yapılması hüküm altına alınmış, bu bildirimden itibaren 3 ay içinde sahip veya mirasçıları tarafından aranmayan mevduat, emanet ve alacakların bu sürenin bitiminde Tasarruf Mevduat Sigorta Fonu’na gelir kaydedileceği öngörülmüştür. Açıklanan yasa hükümleri karşısında bankalarda bulunan mevduat ve bu cümleden sayılan emanet ve alacakların 10 yıl sonra zamanaşımına uğraması, bankaca gerçekleştirilecek tebligatın yapılması koşuluna bağlıdır. Başka bir anlatımla, sahipleri hakkında bu yönde uygulama yapılmadan banka nezdindeki hakları ve alacakları kendiliğinden zamanaşımına uğramaz...

Bankalarda unutulan paralar üzerinden10 yıl geçmediği takdirde ilgilisi veya mirasçısı tarafından bankadan talep edilebilirler. Hak sahipleri 10 yıllık sürenin dolması halinde ancak ve ancak belli şartların varlığı halinde ve dava yoluyla alacaklarını talep etme hakkına sahip olacaktır.

Detaylı bilgi almak için hukuk@terzioglu.com.tr adresine mail atabilir, iletişim formunu kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>