Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı sonucunda başarılı olan
davacıların, son iki yıl içerisinde tedavi ve ilaç kaydı bulunduğu gerekçesiyle Emniyet Teşkilatı
Sağlık Şartları Yönetmeliği’nin EK-3-11-A maddesi uyarınca çarşı ve mahalle bekçisi
olamayacaklarından bahisle dosyalarının işlemden kaldırılması neticesinde açılan davalarda
verilen farklı nitelikteki kararların kesinleşmesi üzerine incelenen aykırılığın oluştuğu görülmüştür.


Başvuruya konu olan kararlar arasındaki aykırılığı, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları
Yönetmeliği’nin EK-3-11-A maddesindeki, “Son iki yılın semptomsuz ve tedavisiz geçirilmesi
psikiyatrik yönden sağlam kabul edilir.” kuralında yer alan iki yıllık sürenin hesaplanmasında işlem
tarihinin mi yoksa Mahkemelerce hakem hastaneye yapılan sevk üzerine düzenlenen sağlık
kurulu raporu tarihinin mi esas alınacağı hususu oluşturmaktadır.
Bilindiği üzere, idari işlemlerin yargısal denetimi tesis edildikleri tarih göz önünde
bulundurularak yapılmakta; işlemin hukukiliğinin denetiminde, işlem tarihindeki hukuksal durum ve
fiili olguların esas alınması gerekmektedir. İşlem tesis edildikten sonra ortaya çıkan hukuki veya
fiili durumlar ise, kural olarak, denetimi yapılan işlem üzerinde bir etki doğurmamaktadır.
Bu durumda, işlem tarihi itibarıyla son iki yılı semptomsuz ve tedavisiz geçirenlerin
psikiyatrik yönden sağlam kabul edilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu
https://www.danistay.gov.tr/assets/pdf/guncelKararlar/2022-09-27-11-51-3889436.pdf

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>