Yurt Dışına Çıkış Yasağı Nedir?

CMK m. 109 da düzenlenen adli kontrol tedbirlerinden biri olan yurt dışına çıkış yasağı, kişinin ülkeden yasal yollar ile ayrılmasını kısıtlayan bir adli kontrol tedbiridir. Bu adli kontrol tedbirinin kişi hakkında verilmesi yani kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağının uygulanması halinde, kişinin yurt dışına çıkışı kesinlikle yasaklanır. Eğer kişi, hakkında yurt dışına çıkış yasağı verilmiş olmasına rağmen yasa dışı yollar ile yurt dışına çıkar ise suçlu olur ve kişi hakkında yakalama emri verilir. 

Hangi Hallerde Yurt Dışına Çıkış Yasağı Verilmektedir?

Yurt dışına çıkış yasağı bir adli kontrol tedbiri olması ve tutuklama kararına bir alternatif olarak düzenlemesi sebebiyle kişi için kuvvetli suç şüphesi, delil karartma yahut kaçma ihtimali gibi durumlar söz konusu olduğunda verilmektedir.

Ayrıca olağanüstü salgın ve felaket durumlarında devletler vatandaşlarının menfaatleri bunu gerektiriyorsa yurttaşlarına yönelik yurt dışı çıkış yasağı getirebilirler. Yurt dışına çıkış yasağı hangi hallerde uygulanır diyorsanız avukatlarımıza sorabilirsiniz.

Yurt Dışına Çıkış Yasağını Hangi Merci Verebilir?

Yurt dışına çıkış yasağını kim koyabilir? Yukarıda da bahsedildiği üzere yurt dışına çıkış yasağı kuvvetli suç şüphesi, delil karartma veya kaçma gibi durumlar söz konusu olduğunda verilebilmektedir. Yurt dışına çıkma yasağı her ne kadar tutuklama kadar hürriyeti sınırlandırmasa da kişinin hürriyetini sınırlayıcı ve seyahat özgürlüğüne muhalif bir niteliğe haizdir. Bu nedenle yurt dışına çıkış yasağı ancak cezai soruşturma veya kovuşturma kapsamında verilebilecek bir karardır. Ceza yargılaması sürecinin ilk kısmı olan soruşturma aşamasında Cumhuriyet Savcısının istemi ve Sulh Ceza Hâkiminin kararı ile şüpheli hakkında yurt dışına çıkma yasağı verilebilmektedir. Ceza yargılaması sürecinin ikinci kısmı olan kovuşturma aşamasında ise yargılamayı gerçekleştiren ilgili Mahkeme tarafından sanık hakkında yurt dışına çıkma yasağına karar verilebilir.

Askerlik Vazifesini Yerine Getirmemiş Olan Kişi İçin Yurt Dışına Çıkış Yasağı Getirilebilir Mi?

5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda 12 Eylül 2010 yılında yapılan değişiklik öncesinde kişinin askerlik vazifesini yerine getirmemiş olması yurt dışına çıkmasına engel teşkil edebilecek bir hal iken yapılan referandum ile bu durum ortadan kaldırılmış olup, artık yurt dışı çıkış yasağı ancak suç soruşturması ve kovuşturulması hallerinde hakim kararına bağlı olarak verilebilmektedir. Bu nedenle günümüzde askerlik vazifesinin yerine getirmemiş olması gerekçe gösterilerek kişinin yurt dışına çıkışı engellenememekte ve hakkında bu yasak verilememektedir.  

Vergi Borcu Olan Kişi İçin Yurt Dışına Çıkış Yasağı Getirilebilir Mi?

5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda 12 Eylül 2010 yılında yapılan değişiklik ile geçmiş yıllarda vergi borcu yüzünden yurt dışına çıkma yasağı bulunan kimseler için bu yasak kaldırılmış olup, yurt dışına çıkış yasağı yalnızca suç soruşturulması ve kovuşturulması hallerinde ve hakim kararına bağlı olarak sınırlandırılabilmektedir. Bu nedenle günümüzde kinin vergi borcu nedeniyle yurt dışına çıkışının yasaklanması yönünde karar verilmesi ve yurt dışına çıkışının engellenmesi mümkün değildir.

Kişi, Hakkında Yurt Dışına Çıkış Yasağı Verilip Verilmediğini Nasıl Öğrenebilir?

Kişi kendisi hakkında yurt dışına çıkış yasağı verilip verilmediğini e-Devlet kapısı üzerinden online olarak sorgulayabileceği gibi bulunduğu ilin Emniyet Müdürlüğüne giderek de bu konudaki gerekli bilgiyi alabilmektedir.  

Ancak soruşturma aşamasında ve dosyada gizlilik kararı verilmiş olan bir ceza dosyası söz konusuysa kişinin kendisi hakkında yurt dışına çıkış yasağı verilip verilmediğini e-Devlet aracılığıyla öğrenmesi mümkün olmamaktadır.

Hakkında Yurt Dışına Çıkış Yasağı Kararı Verilenler Kıbrıs’a Gidebilir Mi?

Kıbrıs yurt dışında bulunan yani Türkiye’den bağımsız bir ülke olması sebebiyle buraya yapılan seyahatler de yurt dışına çıkma kapsamındadır. Dolayısıyla hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmiş kişiler bu yasak devam ettiği müddetçe Kıbrıs’a da gidemeyecektir.

Yurt Dışına Çıkış Yasağı Nasıl Kaldırılabilir?

Kişi hakkında verilen yurt dışına çıkış yasağı kaldırma Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine Sulh Ceza Hakimi kararı ile veya şüphelinin/sanığın istemi üzerine, Cumhuriyet savcısının görüşünü alınarak hakim kararı ile mümkün olabilmektedir. Cumhuriyet Savcısının kişi hakkında verilen yurt dışına çıkma yasağına dair adli kontrol kararının kaldırılması isteminde bulunması az rastlanan bir durum olup, asolan şüpheli veya sanığın hakkında verilen bu karara kendisinin itiraz etmesidir.

Yurt Dışına Çıkma Yasağına Nasıl İtiraz Edilir? Yurt Dışına Çıkış Yasağı İtiraz

CMK m. 111 uyarınca adli kontrollerden biri olan yurt dışına çıkma yasağına itiraz etmek mümkündür. Buna göre hakkında yurt dışına çıkma yasağı kararı verilen şüpheli veya sanık, 7 gün içinde kararı veren merciye bir itiraz dilekçesi sunarak bu karara itiraz edebilir. Yapılan itirazda bu yasağın konulmasına engel bir durum olmadığı ve kişinin Türkiye’de kalma niyetinde olduğu kanaati oluşturulmalı ve buna yönelik deliller sunulmalıdır.

Yurt Dışına Çıkış Yasağına Kaç Gün İçinde İtiraz Edilmelidir?

Yurt dışına çıkış yasağı kararına karşı soruşturma ve kovuşturma aşamasının her safhasında itiraz etmek ve bu kararın her aşamada kaldırılması mümkündür. Soruşturma aşamasında Sulh Ceza Hâkiminin veya kovuşturma aşamasında yargılamayı gerçekleştiren mahkeme hakiminin vereceği yurt dışına çıkış yasağı kararına karşı 7 gün içinde itiraz edilebilir. Yapılan yurt dışına çıkış yasağı itiraz sonucunda yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına veya devamına karar verilecektir. Yurt dışına çıkış yasağı tedbiri kaldırılmadığı müddetçe yargılama sonuna kadar devam edecektir.

Yurt Dışına Çıkış Yasağına İtiraz Hangi Mahkemeye Yapılmalıdır?

Adli kontrol tedbirlerinden biri olan yurt dışına çıkış yasağı itiraz için doğrudan kararı veren merciye yapılmaktadır. Yurt dışına çıkış yasağı kararı eğer soruşturma aşamasında verildiyse; bu aşamada kararı Sulh Ceza Hakimliği vereceğinden kararı veren Sulh Ceza Hakimine kararın kaldırılması talepli bir dilekçe sunularak karara itiraz gerçekleştirilebilir. Yurt dışına çıkış yasağı kararı eğer kovuşturma aşamasında verildiyse; bu aşamada yargılamayı Asliye Ceza Mahkemesinin veya Ağır Ceza Mahkemesinin gerçekleştiriyor olmasına göre ilgili mahkemeye kararın kaldırılması talepli bir dilekçe sunularak karara itiraz gerçekleştirilebilir.

Yurt Dışına Çıkış Yasağına Karşı Yapılan İtiraz Kaç Gün İçinde Sonuçlanır?

Yapılan talep üzerine kararın kaldırılması konusunda Cumhuriyet Savcısının görüşü alınmaktadır. Savcının görüşü alındıktan sonra hakim yahut mahkeme tarafından itirazdan itibaren beş gün içerisinde yurt dışına çıkma yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağı yönünde karar verilecektir.

Yurt Dışına Çıkış Yasağını İhlal Etmenin Yaptırımı Nedir? Yurt Dışına Çıkış Yasağı İhlali

Adlî kontrol hükümlerini isteyerek yerine getirmeyen şüpheli veya sanık hakkında, hükmedilebilecek hapis cezasının süresi ne olursa olsun, yetkili yargı mercii hemen tutuklama kararı verebilir. Bu nedenle hakkında bir adli kontrol tedbiri olan yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmiş olan şüpheli veya sanık, bu yasağı ihlal edecek girişimlerde bulunursa hakkında yetkili yargı mercilerince derhal tutuklama kararı verilebilecektir.

Şüpheli veya sanık hakkında verilen yurt dışına çıkma yasağı kişinin hürriyetini, seyahat özgürlüğünü kısıtlamaktadır ve bu nedenle yalnızca belli durumlarda uygulanması gereken bir tedbirdir. Uygulanmasının gerekli olmadığı hallerde ise bir an önce ortadan kaldırılmalıdır. Bu bakımdan verilen yurt dışına çıkma yasağının kaldırılabilmesi için yapılacak olan itirazın alanında uzman bir avukatça ve itirazın yapıldığı mercide aksi kanaat oluşturabilecek güçte olması gerekmektedir. Yurt dışına çıkış yasağı hangi hallerde uygulanır, yurt dışına çıkış yasağını kim koyabilir, yurt dışına çıkış yasağı itiraz süreci nasıldır, sorularınız ve hukuki yardım talepleriniz için bizlerle iletişime geçerek Ceza Hukuku ile ilgili detaylı bilgi almak ve bize ulaşmak için bizi arayabilir yada iletişim formumuzu doldurabilirsiniz.

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>