İzalei Şuyu Davası Nedir?

Eski adıyla izalei şuyu davası olarak bilinen ortaklığın giderilmesi davası taşınır ya da taşınmaz fark etmeksizin paylı ya da el birliği mülkiyetine sahip malların ortaklar arasındaki mülkiyet ilişkisine karar verilmesi için açılan davadır. Her ne kadar elbirliği mülkiyetinde bir ortaklık söz konusu olsa da hisseler ortaklar arasında bölünmemiştir. Buna karşılık paylı mülkiyette ise isminden de kolaylıkla fark edebileceğiniz üzere ortaklar kendi paylarına sahiptir.

Ortaklığın giderilmesi davası için en dikkat edilmesi gereken noktaların başında davacının davayı diğer tüm ortaklara karşı açması şartı gelmektedir. Ortakların birinin vefatı durumunda mirasçıları da taraf haline gelecektir. Yazımızda ortaklığın giderilmesi davası nasıl açılır, ortaklığın giderilmesi davasında yetkili mahkeme hangisidir, ortaklığın giderilmesi ne kadar sürer gibi sorulara yanıt vereceğiz. Eğer ortaklığın giderilmesi davası hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız yazımızı incelemeye devam edin.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Satış Usulü

Taşınmazın pay edilemez nitelikte olması halinde ortaklığın giderilmesi davası satış işlemi ile devam eder. Ortaklığın giderilmesi davası satış usulü açık artırmadır. Taşınmazın satışına karar verildikten sonra mahkeme, İcra İflas Kanunu gereğince satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi için bir memur tayin eder. Taşınmazın satışı için iki açık artırma günü belirlenir ve taşınmazın satış ilanı 50 binin üzerinde tiraja sahip olan bir gazetede ya da internet üzerinden yayınlanır.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Aynen Taksim

Davacının ortaklığın giderilmesi davası ile aynen taksim talep etmesi halinde mahkeme öncelikle ilgili mülkün buna uygun olup olmadığını inceleyecektir. Malın paylarının denkleştirilemediği durumlarda eksik parçaya para eklenmesine karar verilmesi mümkündür. Ancak ortaklardan birinin ortaklığın giderilmesi davası ile satış yoluna başvurması halinde mahkemenin aynen taksim edilemediği gerekçesini öne sürerek satış kararı vermesi mümkündür.

Ortaklığın Giderilmesi Davasında Yetkili Mahkeme

Ortaklığın giderilmesi davasında yetkili mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesidir. Dava Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca, taşınmazın mevcut bulunduğu bölgedeki Sulh Hukuk Mahkemesine izalei şuyu davası açmak mümkündür. Söz konusu mülkiyet birden fazla taşınmazla ilgiliyse taşınmazların herhangi birinin bulunduğu bölgedeki Sulh Hukuk Mahkemesine ortaklığın giderilmesi davası açılabilir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Ne Kadar Sürer?

Ortaklığın giderilmesi davası ne kadar sürer? İzalei şuyu davaları dilekçelerin mahkemeye iletilmesiyle başlar ve sonrasında duruşmalarla devam eder. Büyük olasılıkla duruşmalar sırasında mahkemenin, mülkiyetin durumunu anlamak için bilirkişi tayin etmesi gerekecektir. Bilirkişi raporunun hazırlanması ve diğer delillerin toplanması ile birlikte sürecin toplam 2 yıla yakın süreceğini öngörmek mümkündür. Ancak tüm diğer davalar gibi izalei şuyu davaları da dava içerisindeki değişkenlere göre daha uzun ya da daha kısa sürebilmektedir.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Masrafları

Ortaklığın giderilmesi davası harç ücretinin ödenmesini gerektirmektedir. Dava açarken davacının harç ve dava giderini mahkemeye yatırması şarttır. Ortaklığın giderilmesi davası harç ücretleri maktu harç olarak belirlenmiştir. Yani ödenmesi gereken ücret taşınmazın değeriyle orantılı olmak zorunda değildir. Davanın açıldığı tarihte kanunen belirlenen ücret ne ise ödemesi yapılmalıdır. Bunun dışında ortaklığın giderilmesi davası masrafları içerisinde avukatlık ücretleri ve mahkeme giderleri de sayılabilir. Bunlar dava sonuçlandığında ortaklara payları oranında dağıtılır.

Ortaklığın Giderilmesi Davası Vekalet Ücreti

Ortaklığın giderilmesi davası vekalet ücreti, avukatın müvekkiliyle yaptığı sözleşmenin dışında mahkemenin hükmettiği vekalet ücretidir. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’nde belirtilen miktara göre maktu vekalet ücreti belirlenir. Dava sonunda bu ücretin kazanan taraf lehine hükmedileceğini de vurgulamak gerekir.

İzaleyi Şuyu Dava Dilekçesi Nasıl Olmalıdır?

Ortaklığın giderilmesi davası nasıl açılır? İzaleyi şuyu dava dilekçesi öncelikle ilgili Sulh Hukuk Mahkemesine hitapla başlar. Sonrasında sırasıyla davacının ad, soyad ve kimlik numarası, adresi, vekili, vekilinin adresi belirtilir. Ardından davalıların adı, soyadı, kimlik numarası ve adresi yazıldıktan sonra kısa bir cümleyle izaleyi şuyu dava dilekçesi konusu ifade edilmelidir.

Bunların akabinde açıklamalar bölümünde davaya neden olan koşullar açıklanır. Arkasında hukuksal sebepler ve deliller varsa gösterilir. Sonrasında sonuç ve istem bölümüyle birlikte davacı vekilinin adı, soyadı ve imzası gerekir.

İzaleyi şuyu cevap dilekçesi ise davalının yazdığı dilekçedir. Bu kez başlangıçta davalının bilgileri yer alırken arkasından davacının bilgilerine yer verilmelidir. Bunun dışında her iki dilekçenin ilerleyişi de aynıdır. Ancak ortaklığın giderilmesi davası dilekçe örneği vekiliniz tarafından hazırlanacağı için sizin bu konuda endişe etmenize gerek yoktur. Gerek dilekçe gerekse duruşma aşamasında güvenilir bir hukuk bürosundan hizmet alarak süreci çok daha kolay bir biçimde atlatabilirsiniz.

Yazımızda ortaklığın giderilmesi davası ya da eski adıyla izalei şuyu davası hakkında sizlere bilgi verdik. Eğer ortaklığın giderilmesi davası nasıl açılır ve süreç nasıl ilerler gibi sorular hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>