İş hukuku; işçiler ile işverenler arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk dalıdır. İş hukuku kendi içerisinde ikiye ayrılmaktadır:

 • Bireysel İş Hukuku,
 • Toplu İş Hukuku.

Tek bir işçinin çalışma koşullarına ve haklarına yönelik hüküm ve düzenlemeleri konu alan dala bireysel iş hukuku denilmektedir.

Gelişen teknoloji ile hayatımızı kolaylaştıran uygulamalara devlet daireleri de kayıtsız kalmadı. İnteraktif Vergi Dairesi sistemi ile birçok işlemi kolayca yapmak mümkün.

Bireysel iş hukuku konuları arasında;

 • İş sözleşmesinin kurulması,
 • İşin düzenlenmesi,
 • İş sözleşmesinin sona ermesi,
 • Asgari ücret,
 • İş sağlığı ve güvenliği,
 • Çalışma süresi gibi konular yer alır.

İşverenlerin ve işçilerin grup halinde sendika kurma, örgütlenme, toplu iş sözleşmesi yapma gibi faaliyetlerinin düzenlendiği hukuk dalına ise toplu iş hukuku denmektedir.

İş Hukuku Avukatı Ne Yapar?

İş hukuku avukatı ile davaların ve işlemlerin takip edilmesi hem işverenler tarafından hem işçiler tarafından olası hak kayıplarının önüne geçecektir. Bu sebeple iş hukuku avukatını işçi ve işveren yönünden ayrı ayrı değerlendirmek gerekmektedir.

İşçiler bakımından; işçilerin kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötü niyet tazminatı, işe başlatmama tazminatı gibi tazminat alacakları ile fazla mesai ücreti, yıllık izin ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, hafta tatili ücreti, sefer primi ve sair ücret alacaklarının tahsiline yönelik hizmetlere yönelik olarak hukuki işlemler yapılmaktadır. Ayrıca yine işçilerin iş kazası tazminatı, sigortasız çalıştırılan işçiler için hizmet tespiti davası, sigorta primi eksik yatırılan işçiler için prim tespiti davası, geçersiz fesih nedeniyle işe iade davası gibi dava hizmetlerinin verilmektedir.

İşverenler yönünden ise öncelikle şirketlerin veya işletmelerin insan kaynaklarındaki işçi özlük dosyalarının hukuka uygun hale getirilmesi, olası davalarda karşılaşılması muhtemel sorunların ortadan kaldırılarak önleyici hukuk hizmeti verilmesi, dava aşamasında ise işveren kayıtlarının doğru ve etkin biçimde kullanılarak tazminat ve ücret talepleri yanı sıra varsa diğer haksız taleplere karşı hizmet yürütülmesini kapsamaktadır.

İş Hukuku Avukatının Görevleri Nelerdir?

İş hukuku avukatları; işçi vekili olması halinde halk arasında “işçi avukatı”, işveren vekili olması halinde ise “işveren avukatı” olarak anılmaktadır.

İş hukuku avukatı, uzmanlık gerektiren bir hukuk dalını kapsamakta olup görevleri kısaca şunlardır:

 • Müvekkil şirketin işçi-işveren uyuşmazlıklarından doğan hukuki iş ve davalarının takibini sağlar.
 • Hukuki sorun doğmaması adına önleyici hukuk hizmeti olarak müvekkillerine iş hukukuna yönelik destek sağlar.
 • İş kazasından doğan maddi ve manevi tazminat davalarını takip eder.
 • İşçilik alacaklarına ilişkin davaları takip eder.
 • İş sözleşmelerinin hukuka uygun bir şekilde düzenlenmesini sağlar.
 • İşe iade davalarını yürütür.
 • Sigortasız çalıştırılan işçiler için hizmet tespiti davasını takip eder.
 • Sigorta primi eksik yatırılan işçiler için prim tespiti davasını takip eder.
 • İşveren avukatı olarak şirketlerin veya işletmelerin insan kaynaklarındaki işçi özlük dosyalarının hukuka uygun hale getirilmesini sağlar.
 • Kıdem tazminatı alacağı davasını yürütür.
 • İhbar tazminatı alacağı davasını yürütür.
 • İş kazası davalarının takibini sağlar.
 • Toplu iş sözleşmelerine ilişkin işlemleri yürütür.
 • İş ve sosyal güvenlik hukuku işlemlerini ve davalarını takip eder.
 • Haklı feshi ve geçersiz fesih durumunda gerekli prosedürlerin işletilmesini ve hukuki işlemleri gerçekleştirir.

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>