İş hukukunda ibraname; işçinin iş sözleşmesinin sona ermesi halinde herhangi bir işçilik alacağı kalmadığına dair imzalayarak işverene verdiği belgedir.

İbraname nedir, ibraname hangi hallerde geçersiz olur, ibraname geçerlilik şartları neler sorularınızın cevabı yazımızda…

İbranamenin Geçerlilik Şartları Nelerdir?

İbranamenin geçerlilik şartları merak edilen bir konudur. İbranamenin geçerli olabilmesi için;

  • İbra sözleşmesinin yazılı olması,
  • İbra tarihi itibariyle sözleşmenin sona ermesinden başlayarak en az 1 aylık sürenin geçmiş olması,
  • İbra konusu alacağın türünün ve miktarının açıkça belirtilmesi,
  • Ödemenin, hak tutarına nazaran eksiksiz ve banka aracılığıyla yapılması gerekmektedir.

Bu unsurları taşımayan ibra sözleşmeleri veya ibraname kesin olarak hükümsüzdür. İbraname geçerliliği bu şartlara bağlıdır.

İbra Sözleşmesinin Tarafları Kimlerdir?

İbraname tarafları kimlerdir? İş sözleşmesine ilişkin ibra sözleşmesi, işçi ile işveren arasında yapılır. Bu bakımdan işçi ile işverenin ibra sözleşmesi yapabilmeleri için ikisinin de hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmaları zorunludur. Küçükler ve ayırt etme gücüne sahip kısıtlılar, ancak kanuni temsilcilerinin rızalarıyla ibra sözleşmesi yapabilirler.

İbranamenin Unsurlarını Taşımayan Belge Ne Hükmündedir?

Hakkın gerçek tutarda ödendiğini içermeyen ibra sözleşmeleri veya ibra beyanını ifade eden diğer ödeme belgeleri, içerdikleri miktarla sınırlı olarak makbuz hükmündedir. Bu hâlde dahi, ödemelerin banka aracılığıyla yapılmış olması zorunludur. Dolayısıyla işverenin işçi alacaklarından olan sorumluluğu; söz konusu işçi alacaklarını ödediğini ödeme belgesiyle (makbuz, dekont gibi) kanıtlayamadığı sürece devam eder.

İbraname İle Dava Açma Hakkından Vazgeçilmiş Olunur Mu?

İbraname dava açma hakkından vazgeçme anlamına gelmemektedir. Hatta bir ibraname gerekli şartları taşısa bile dava açma hakkından vazgeçildiğine dair yer verilen beyanlar hiç bir şekilde hüküm doğurmaz. Dava açma hakkından vazgeçildiğine yönelik hükümler direkt olarak geçersizdir. İbraname hangi hallerde geçersiz olur sorunuzun yanıtlarından biri budur.

İbranameyi İmzalamak Zorunlu Mudur?

İşçiler ibraname imzalamak zorunda değillerdir. İşçileri böyle bir metni imzalamaya fiziki olarak zorlamak işveren bakımından cezai sorumluluk dahi doğurmaktadır. İbraname geçerliliği bu durumda söz konusu olmaz.

İbraname Hangi Hallerde Geçersiz Olur?

İş sözleşmesinin sona ermesi halinde ibraname imzalayan işçi bazen bunu zorla gerçekleştirmiş, tehdit ve korkutma yoluyla veyahut farkında bile olmadan imza atmış olabilir. Bu gibi durumlarda ibra sözleşmesi yapılırken taraflardan birinin esaslı hataya düşmesi, diğer tarafın veya üçüncü şahsın hile ya da korkutmasıyla karşılaşması halinde ibranamenin geçerliliğinden söz edilemeyecektir. Yani bu şekilde imzalatılan ibranamelerin geçerliliği yoktur.

Ayrıca işçinin imzalamış olduğu ve fakat yukarıda sayılan geçerlilik koşullarını taşımayan ibra sözleşmesi işçinin alacaklarını talep edebilmesine engel olmayıp işçinin söz konusu alacaklarının ödenmesini talep etme hakkı bulunmaktadır.

İşçi tarafından ibraname imzalandıktan sonra herhangi bir hak kaybının oluşmaması ve karşılığı alınan hakların ibranameye doğru bir şekilde yansıtılabilmesi için, hazırlanmış olunan ibraname imzalanmadan önce mutlaka alanınca uzman bir avukattan hukuki yardım alınması gerekmektedir. Aksi halde işçi, karşılığını alamadığı bir hakkına kavuşmuş gibi görüneceğinden kendi aleyhine bir durum içerisinde kalabilecektir. Bu bakımdan ibraname imzalayacakken veya ibranameye yönelik taleplerde bulunacakken bir avukat tarafından temsil edilmeniz sizin lehinize sonuçlar doğuracağı gibi aleyhinize olan durumları da asgari düzeyde tutmanızı sağlayacaktır. İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ilgili İbraname soru ve hukuki talepleriniz için detaylı bilgi almak ve bize ulaşmak için bizi arayabilir yada iletişim formumuzu doldurabilirsiniz.

Yorum Bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>